MENJELAJAH
Cari Cerita di Naracerita
Cerita Terbaru
Risma Pramudita
Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis bernama Putri. Ia sudah yatim ...
Faisal Muhammad Rafsan
Aku mendengar cerita ini dari Ibuku, cerita tentang hantu yang bermain dengan ...
Hanny Hartini
Pada minggu pagi, enam anak bermain di pinggiran Situ Ciburuy. Anak itu adalah ...
Iis Siti Aisyah
Tersebutlah di suatu kerajaan yang sangat besar terdapat seorang anak yang lahir ...
v: 2.2.1